opstart club

Eind 2004 en begin 2005 werden een aantal vergaderingen belegd met als doel een nieuwe nationale keverclub op te richten nadat de Belgische Keverclub stopte met haar actviteiten.  Verschillende liefhebbers staken de koppen bijeen.  UIteindelijk besloten een aantal ge├»nteresseerden op een vergadering in Nazareth om de nieuwe club daadwerkelijk op te starten.  Van meet af aan werd gekozen om een degelijke structuur uit te bouwen en werd vzw VW Luchtpompers boven de doopvont gehouden. 


Swa Bosman werd de eerste voorzitter, geassisteerd door Jurgen De Wetter, Pieter-Jan Vanhaesebrouck en Danny Vercaigne.  Er werden meteen grootse plannen gemaakt.  Het eerste wapenfeit was om de Topdag in Erembodegem, die al jaren georganiseerd werd door de Belgische Keverclub, verder te zetten.  Nog datzelfde jaar werd de eerste VW-quiz georganiseerd, evenals de eerste VW-miniatuurbeurs.


Later kwam er ook een clubmeeting in Dendermonde bij en nog later gingen we voor de eerste maal op clubweekend.  Na een vijftal jaar haakten de meeste bestuurders af wegens te drukke beroepsbezigheden, gezondheidsproblemen e.d.  Er kwam een nieuw bestuur o.l.v. Franky Roelandt, die zich na enkele jaren ook genoodzaakt zag zijn engagement terug te schroeven wegens gezondheidsproblemen.  Onze huidige voorzitter, Armand Vanbogaert kwam aan het roer van de steeds groter wordende club en zet samen met zijn team de groei van de club verder.